Kūrėjų valanda

Kūrėjų valanda

Seserų vienybė išlieka ir versle

Kartais girdime sakant, kad kur prasideda verslas, ten nutrūksta draugystė. Ši „taisyklė“ visiškai netinka seserims ir kartu geriausioms draugėms Anželikai

1 2 3